O nas | Dyrygent | Skład | Próby | Repertuar | Z życia chóru | Galeria | Przyjaciele | Kilka słów o Śremie | Księga gości | Kontakt

Kilka słów o Śremie

Śrem jest jedną z najstarszych osad lechickich, w 2003 roku miasto obchodziło 750 - lecie swojej lokacji. Śrem - siedziba gminy i powiatu, położony jest nad rzeką Wartą, 42 km od Poznania - stolicy Wielkopolski. Dzisiejszy Śrem liczy przeszło 30 tys. mieszkańców.
Gród obronny nad Wartą, strzegący przeprawę przez rzekę i będący zaczynem późniejszego miasta, powstał na przełomie X i XI w. Pierwsza wzmianka pisanina na temat Śremu pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 1136 roku. Od roku 1212 gród stał się ośrodkiem kasztelanii. Wówczas na lewym brzegu Warty powstała osada o charakterze rolniczo-handlowym. Do rangi miasta podniesiona została w roku 1253, kiedy to, z nadania książąt wielkopolskich: Bolesława Pobożnego i Przemysława I, Śrem uzyskał prawa miejskie. Późniejszy rozwój miasta zawdzięczać należy lokalizacji w miejscu dogodnej przeprawy przez Wartę. Dzięki temu tędy przebiegały ważne szlaki handlowe łączące Wielkopolskę ze Śląskiem.
Otwarte położenie miasta lewobrzeżnego, uniemożliwiające skuteczne przeciwdziałanie licznym napaściom i grabieżom, doprowadziło do przeniesienia miasta na prawy brzeg, na wyniesienie terenu otoczone wodami Warty i jej starorzeczy. Przeniesienie miasta odbyło się na mocy przywileju Władysława Jagiełły z 1393 roku. W średniowieczu Śrem należał do znaczniejszych miast Wielkopolski. Najpomyślniejszy okres przypada na połowę XV wieku do połowy wieku XVI. W drugim półwieczu XVI w. miasto upada gospodarczo, czego dopełnieniem były zniszczenia wojenne i powtarzające się zarazy. Po upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej Śrem zmienia się z podupadłego miasteczka feudalnego w dość zamożny ośrodek administracji powiatowej, utrzymującej się głównie z rzemiosła, rolnictwa i handlu. W roku 1793, w wyniku drugiego rozbioru Polski, Śrem znalazł się w administracyjnych ramach Prus Wschodnich. W XIX w. miasto prężnie się rozwijało i było stosunkowo bogate. W mieście prawobrzeżnym z biegiem lat zagęszczała się i rosła zabudowa, jednak ograniczone położeniem na niewielkiej obszarze otoczonym podmokłymi terenami nie miało większych możliwości rozwoju przestrzennego. Od roku 1918 Śrem znajduje się w granicach odrodzonej Polski. Śremianie uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim, walcząc m.in. pod Zbąszyniem, Lesznem i Rawiczem. Okres II wojny światowej był czasem licznych zniszczeń oraz egzekucji Śremian. Wyzwolenie miasta spod okupacji nastąpiło 23 stycznia 1945 roku. Ważnym akcentem w historii współczesnego Śremu było uruchomienie w roku 1968 Odlewni Żeliwa Szarego. Zakład ten zlokalizowany został w lewobrzeżnej części miasta, co przyczyniło się do powstania na tym obszarze dużego osiedla mieszkaniowego „Jeziorany”.
Śrem jest miastem o bogatej i chlubnej przeszłości, wspaniałym dorobku gospodarczym i kulturalnym. Wciąż pielęgnowane są najlepsze tradycje, wypracowane przez ponad 7 wieków jego tradycji miejskich. Kamienie milowe i wydarzenia przełomowe w dziejach naszego miasta stanowią o jego dzisiejszym niepowtarzalnym kształcie, tak jak i jego postacie, trwale zapisane w lokalnej historii: bracia Barscy związani z dworem królewskim Anny Jagiellonki i Zygmunta III, ks. Piotr Wawrzyniak, Cyryl Ratajski, Heliodor Święcicki.

 

Cantavi Ad Homini © 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i realizacja: FRESHgroup Hosting